Een goede voorbereiding

Beveiligingsplan voorbeeld

Voorbeeld beveiligingsplan laptop

Beveiligingsplan voor beveiligingsbedrijven

Goede voorbereiding is essentieel voor beveiligingsbedrijven die een evenement organiseren. Een beveiligingsplan is een cruciaal hulpmiddel dat regelmatig wordt gebruikt om te beschrijven wat er moet worden beveiligd en hoe dit moet gebeuren. Bij ESG staan we klaar om te helpen. Ontdek hieronder wat een beveiligingsplan inhoudt en handige tips die je kunt opnemen in jouw plan

Waarom een beveiligingsplan

Een beveiligingsplan biedt structuur en richtlijnen, waardoor je bewust wordt van de beveiliging van het evenement, de mensen en de organisatie. Door proactief te handelen, wordt de kans op ongewenste incidenten geminimaliseerd. In geval van een onverhoopte gebeurtenis, kan een goed beveiligingsplan helpen om de schade te beperken. Kortom, een beveiligingsplan biedt de nodige handvatten om een evenement soepel te laten verlopen!

Belangrijke factoren beveiliging

Binnen beveiliging zijn een aantal belangrijke factoren te onderscheiden. Hier moet je goed over nadenken en in kaart brengen. Bijvoorbeeld:

  • Actoren: de mensen die op het evenement aanwezig zijn
  • Wet en regelgeving: vanuit de overheid opgelegde regelgeving
  • Scenario Analyse: scenario’s die zich af kunnen spelen
  • Risico Analyse: De oorzaken en gevolgen van negatieve gebeurtenissen

Deze zullen allemaal in een beveiligingsplan moeten worden omschreven.

Een voorbeeld van een beveiligingsplan

Met ESG geven we je graag meer inzicht. Afhankelijk van het type evenement kun je deze belangrijke factoren, inclusief uitleg, ook in jouw beveiligingsplan opnemen! 

Publieksveiligheid

Het managen van massa’s mensen en publieksstromen zul je moeten opnemen in jouw veiligheidsplan. Publieksveiligheid is een risico vanwege de drukte op het evenement. Tijdens evenementen zullen veel mensen zich op bepaalde plekken bevinden. De publieksdichtheid zal op sommige plekken hoog zijn, waardoor er een risico op verdrukking ontstaat. Hoe het vastlopen van publieksstromen kan worden voorkomen zul je moeten omschrijven. 

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid brengt altijd risico’s met zich mee tijdens evenementen. Oplossingen zijn om de binnenstad of wegen af te sluiten zodat het verkeer het evenement niet goed kan bereiken. Houdt er wel rekening mee dat er rondom het evenement alsnog verkeersongevallen kunnen optreden door de drukte die erbuiten ontstaat.

Fysieke incidenten

Fysieke incidenten kunnen overal en altijd ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan extreem hoge temperaturen. Niemand kan invloed uitoefenen op deze factor, maar het risico is hoog. Een gevolg kan zijn dat er brand ontstaat. Houdt er daarom rekening mee om water uit te delen. Zorg er altijd voor dat er, in geval van nood, een aantal vluchtroutes beschikbaar zijn. Omschrijf hoe je mensen in veiligheid brengt, zonder dat er verdrukking ontstaat.

Openbare orde 

De openbare orde komt altijd  in het geding bij een evenement.  De invloed van het evenement op de openbare orde moet daarom worden meegenomen in een beveiligingsplan. Op momenten waarbij grote groepen mensen bijeen zijn, zoals bij evenementen, kan een verstoring van de openbare orde snel ontstaan.

Activisme/ Terrorisme

Het dreigingsniveau op terroristen is in Nederland op dit moment niet hoog. Desondanks zal hier wel rekening mee gehouden moeten worden. In een beveiligingsplan wordt beschreven waar mogelijkheden liggen voor een terroristische aanval en hoe dat kan worden voorkomen. 

Sociale Veiligheid 

Het risico op druggebruik en criminaliteit is altijd aanwezig bij een evenement. Of denk bijvoorbeeld aan zakkenrollers tijdens festivals. In een beveiligingsplan kan worden beschreven dat er grote borden aanwezig zijn waarop gewaarschuwd wordt voor de aanwezigheid van zakkenrollers. 

Verwachte gezondheidsverstoringen

Risico’s door verwachte gezondheidsverstoringen tijdens evenementen zijn lastig in te schatten. Er kan altijd iemand onwel worden. Daarom moeten er genoeg hulpdiensten op het evenement aanwezig zijn. De inzet van genoeg servicemedewerkers is daarbij erg verstandig. Hiermee zorg je ervoor dat mensen op de juiste manier geholpen kunnen worden. Hoe en wat staat omschreven in een beveiligingsplan.

Managen beveiligingsplan

Als beveiligingsbedrijf ben je eindverantwoordelijk. Mensen kunnen onvoorspelbaar reageren. Desondanks moet je de veiligheid van alle bezoekers kunnen waarborgen. De taken en plichten van zowel jezelf als anderen op het evenement moeten naar behoren uitgevoerd worden. In een beveiligingsplan staan altijd een aantal management criteria’s beschreven.

Incidentmanagement

Incidentenmanagement speelt een grote rol. Hoe zorg je ervoor dat de weg zo snel mogelijk vrij komt na een incident voor de hulpdiensten. Houdt rekening met kijker files, ongevallen of andere onvoorzienbare situaties. Het aanbod en de samenwerking van de hulpdiensten speelt een rol. Het beveiligingsbedrijf moet deze incidenten van tevoren inschatten.

Crisismanagement

Als management kan je ook te maken krijgen met verschillende crisissen. Om een crisis te beheersen of te voorkomen moeten er systematische taken uitgevoerd worden. Bij een crisis kan men denken aan noodsituatie waardoor het evenement verstoord raakt. Er kunnen mensen gewond raken, er kan brand uitbreken en paniek ontstaan. Dit zijn allemaal risico’s waar het management rekening mee moet houden.

Kwalitatief management

Risico’s zijn altijd aanwezig. Als beveiligingsbedrijf ben je de eindverantwoordelijke van het evenement. Één van de eerste risico’s die kan spelen is de onbekwaamheid van de organisatie. Als leider van het project ga je er van uit dat iedereen zijn verkregen taak goed uitvoert. Je controleert elkaar maar je kan niet alles beïnvloeden. Het opgestelde beveiligingsplan biedt vooraf goed houvast, maar uiteindelijk moet het in de praktijk uitgevoerd worden. Daarom moet je een ervaren beveiligingsbedrijf inhuren.

Met ESG kunnen wij beveiligingsplannen opstellen, risicoanalyses uitvoeren en crowd management organiseren. Met een gezellig team werken we altijd met passie en plezier. Wij zijn expert in het beveiligen van evenementen en staan op de leukste concerten en festivals door heel Nederland!

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!